LEIF LEMMICHE
 
Af Peter Vilhelm Nielsen

Leif Lemmiche har altid malet og tegnet, og akvarel har altid været med. Han fortæller, at han allerede som soldat sad ude i naturen, med sit akvarelsæt og papir, hver gang de havde nogle fritimer. Leif Lemmiche er uddannet dekoratør på Teknisk Skole i Esbjerg fra 1951 til 1954. Han debuterede i 1960 på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Derefter deltog han i 1961 på Charlottenborgs Forårsudstilling, samt Kunstnernes Påskeudstilling, efterfulgt af en næsten ubrudt række af optagelser helt op i halvfjerdserne og firserne. I år 2000 deltog han i et litografi seminar af en måneds varighed på Estonia Academy of Art i Tallin, Estland.

Leif Lemmiche har blandt andet udstillet i Nicolaj Kirke i København, på Hjørring Kunstmuseum, Nordjyllands Kunstmuseum, Frederikshavns Kunstmuseum og Kunstcenter Silkeborg. Ligeledes har han udstillet i Sverige, Polen, Østrig, Norge, Finland, Tyskland, Singapore, Letland og Italien.

Leif Lemmiche her udført flere udsmykninger i det offentlige rum. Blandt andet en udsmykning af gavlporte i Jens Bangsgade i Aalborg.

Akvarel har to betydninger for Leif Lemmiche. Det er naturligvis et værktøj han bruger til kunstneriske udtryk, men han bruger det også som en form for dagbog på rejser, hvor indtrykkene bliver fastholdt i en stil der er registrerende og fabulerende.

I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne var det især oliemaleriet, der var hans arbejdsområde. Han var naturalist med hældning imod kubisme, og malede grundlæggende det han så. I dag maler han det, som han oplever, og der er fokus på atelierarbejde, hvor det er billedet selv, som sætter dagsordenen. Som kunstner ser man sig ofte om efter inspiration, og det er danske kunstnere som Svend Wiig Hansen og Dan Sterup Hansen der har været inspirerende for Leif Lemmiche, uden de dog har dannet nogen ”skole” for ham.

I halvfjerdserne bliver akvarel igen et væsentlig element i Leif Lemmiches produktion. Det er i en periode hvor han som lystfisker ofte rejser til Norge. Dagbogsnotater og det kunstneriske udtryk vokser sammen i de karakteristiske akvareller med skrå linier og flader. Det er indtryk af klippevæggene i de Nordiske lande, der har inspireret til disse linier, og det er blevet til et fundament i Lemmiches kunstneriske produktion.


Mosebrand, 2004.
En akvarel der er inspireret af ture i vildmosen i Jylland.
Format 56 cm x 78 cm. Malet på 600 g papir.

 

Leif Lemmiche deltog i udstillingen Akvarelmaskinen i år 2000. Formålet med udstillingen i dette år var at undersøge akvarellens væsen og sætte en proces i gang til inspiration for de enkelte kunstnere. Udstillingen var også en installation med diverse apparater, der gav det hele et dynamisk produktionspræg. Udstillingen åbnede med installationerne samt enkelte billeder, og den lukkede efter en måned med en ”finisering” af udstillingsperiodens produktion. Leif Lemmiche arbejdede med akvareller på tidligere tryk.

Gruppen mødtes igen i 2003 i et samarbejde om en belysning af akvarellens fremtid i det informationsteknologiske samfund, Dig-it-all. Der blev pendlet rundt i grænselandet imellem den traditionelle akvarel og det digitale billede med udgangspunkt i både maleri, fotografi, grafik og collage. Leif Lemmiches teknik har været at scanne tidligere akvareller, farvebehandler dem og overfører dem på ny på akvarelpapir. Derefter blev akvarellerne afdækket i felter, og viderebearbejdet med traditionel akvarelteknik. Der kan kun arbejdes med papir op til 300 g i printeren.


Digital Akvarel fra 2003.
Akvarellen består af et scannet billede,
der overføres på nyt akvarelpapir og viderebehandles.
14 cm x 21 cm. 300 g papir.

 

I 1988 udførte Leif Lemmiche et antal litografier i sort tryk på Hjørring Grafiske værksted. Flere af disse litografier er nu ved at blive forvandlet til billeder i akvarel og kridt. Litografiet giver en bund som inspiration. Den kan i nogle tilfælde være bevaret i en stor del af billedet, og være næsten opslugt i andre meget farvetunge akvareller, hvor det sorte er lysnet med kridt eller dækket med tunge kraftige akvarelfarver som den russiske Sct. Petersborg akvarelfarve.


Litografi i sort tryk. 55 cm x 75 cm, 1988.

 
To eksempler på akvareller,
der har udgangspunkt i et litografi.
Det er farvemættede akvareller,
 som også er bearbejdet med kridt.
250 g papir. 41 cm x 54 cm.

 

Atelieret

Leif Lemmiche bruger Winsor & Newtons farver men også Rowney, Sct. Petersborg og Marie’s Water Colour. Der vælges spontant imellem farverne. Ved naturoplevelser males der på et groft og kraftigt akvarelpapir (600 g), hvor den grove struktur reflekterer Leif Lemmiches opfattelse af naturudtryk.

Kunstnerens pensler er et kapitel for sig. Det er slidte pensler, der giver personlige aftryk, og flere af dem er runde eller flade billige svinehårspensler. Det ses i billederne, hvor penselstrøg kan være meget individuelle, fra brede rolige flader til ”kradsende” tynde forløb.


Et udsnit af kunstnerens pensler.
Der er både mårhårspensler og almindelige svinehårspensler
samt en lille gummispartel.

 


Mosebrand II, 2004.
En akvarel hvor der er opnået lethed ved at anvende få gennemløb.
Bemærk effekten af den stive svinehårspensel.
Format 48 cm x 68 cm. Malet på 600 g papir.

 


Bemalet gavlport i Jens Bangsgade i Aalborg.

 

Litteratur

Nils Sloth, Akvarelmaskinen, Kunst, 9. årgang, nr. 6, 2000.

 


forside