ARTIKLER OM ANDRE KUNSTNERE
Christian Lemmerz - modtager af Winsor & Newtons pris 2004
 
Af Peter V. Nielsen

Christian Lemmerz er billedhugger. Som klassisk billedhugger er han i tæt kontakt med tegning, og han regner selv tegning og akvarel som det "højeste". Skulle jeg samle på kunst, så ville jeg samle på tegninger, siger han under interviewet.

Christian Lemmerz fik sin uddannelse i Italien. Denne uddannelse omfattede de traditionelle teknikker som fx tegning. Han har bl.a. demonstreret denne evne på overbevisende måde på en udstilling i Københavns Kunstforening i 2001. Det var meningen, at han skulle udstille en række skulpturer i en form for retrospektiv udstilling, men det blev i stedet en udstilling, hvor han i sidste øjeblik fyldte Kunstforeningen med kultegninger direkte på alle væggene, og han demonstrere en nærmest klassisk utvungen tegne formåen i meget stor format.

Christian Lemmerz arbejder med akvarel som et enkelt element af den række af teknikker, han behersker i sit arbejde for at nå et ønsket udtryk. Der er tale om teknikker som tegning, bearbejdet fotos, video, installationer, performance og naturligvis skulpturer. Han anvender akvarel i dens traditionelle form, eventuelt blandet med blyant, kridt, kul og kuglepen, men også i form af laverede tegninger i tusch. Han mener, at akvarel og tegning er en måde at reflektere på - at komme videre på, men han betragter aldrig akvarel og tegning som et slutprodukt. I samtalens forløb fremhæver han, at tegne og male akvarel nærmest har karakter af "kærtegn" af motivet, medens et ubearbejdet foto er "erfaringsløst". Som et eksempel på brug af akvarel som refleksion, viser denne artikel en række akvareller, der er lavet i arbejdet frem imod skulpturen "Lady Die".

En utraditionel anvendelse af akvarel (vandopløselig farve) blev demonstreret på udstillingen "Scene" i 1994. "Scene" bestod af tre elementer, nemlig nogle plastblokke bearbejdet med en skærebrænder, nogle beholdere med sammensyede grisekroppe og et ti meter langt maleri bemalet med blod. Udstillingen blev årets mest omtalte udstilling i Danmark.

 

Akvarelteknik

Lemmerz kan bedst lide at arbejde med akvarelfarve i blokke. Akvarel i tuber giver for kraftig farve - og for kraftig temperament. Den forholdsvis svage opløsning, man kan få ved at arbejde med akvarelblokke og blanding af farverne på papiret, er en arbejdsform, der passer godt til hans brug af akvarel som et skitsemedium. Tidligere brugte han billigt papir, men han fortæller, at han i dag er begyndt at arbejde med papir af høj kvalitet som for eksempel grafikpapir. Det er sjældent, at han anvender akvarelpapir.

 

Indstilling til Winsor og Newtons pris

Det blev besluttet, at prisen i 2004 skulle gå til Christian Lemmerz, fordi han arbejder med en mangfoldighed af teknikker, inklusive akvarel. Ikke alene akvarel i almindelig betydning men også akvarel i sin bredeste definition, dvs. vandopløselige farver af forskellige typer. Denne indfaldsvinkel giver mulighed for at se akvarelteknikken anvendt sammen med og i konkurrence med andre teknikker i et kunstnerisk udtryk, der kan sprænge de rammer, som den rene akvarelteknik ofte er omgivet af - rammer man ikke kan undgå at fornemme, når man ser en række traditionelle akvareludstillinger. Rammer som motivvalg, farveholdning, struktur mm.

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
Tegning på væggene i Københavns Kunstforening i 2001. 
Tegningerne er i fuld skala, og selv de figurer, 
der er fjernet, spiller en rolle på et immaterielt plan.

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
Forstudie til figuren "Lady Die", 2003. 
Tegning og akvarel bruges i processen frem imod 
den endelige skulptur, og det er et lykkeligt
øjeblik når hånden tegner selv fortæller Lemmerz. 
32 cm x 32 cm. Galleri Faurschou.

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
Forstudie til "Lady Die", 2003. 
33,8 cm x 23,8 cm. 
Galleri Faurschou.

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
Forstudie til "Lady Die", 2003. 32 cm x 32 cm. 
Et spontant udtryk er slidsomt fortæller Christian Lemmerz,
det bygger på alt gammel erfaring plus det nye. 
Galleri Faurschou.

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
Marmorskulpturen "Lady Die"

 

Peter V. Nielsen møder Christian Lemmerz
"Scene", Esbjerg Kunstmuseum, 1994.

 

 


forside