ANMELDELSE AF

TEGNING, DANSKE ARKITEKTERS TEGNINGER FRA DET 20. ÅRHUNDREDE

KARL J. S. LASSEN OG CLAUS M. SMIDT, ASCHEHOUG, 2006

 
Af Peter Vilhelm Nielsen

Udgangspunktet for denne bog er den danske samling af arkitekturtegninger, som opbevares på Charlottenborg i København. De to forfattere er henholdsvis arkitekt og underviser på Kunstakademiets Arkitektskole og seniorforsker ved Samlingen af Arkitekturtegninger.

Bogen hedder Tegning, for det er først og fremmest tegningen, der er rammen om emnet, når det drejer sig om arkitektur, men akvarel er derefter det bærende element i mange af de viste tegninger. Arkitekten arbejder med at udtrykke fysisk form.

I den forbindelse er akvarel velegnet til at udvikle sansen for rumopfattelse, da farve, valør, skygge og perspektiviske principper er rumskabende elementer i et billede. Bogen viser eksempler på de akvarelteknikker, der indgår direkte i arkitektens arbejde. Til forskel fra andre farvelægningsteknikker er det muligt at ”strukturere” akvarelfarven, så den ikke alene beskriver en kulør men også materialekarakter fra hårdt til blødt, fra sten til træ og fra nyt til gammelt. Bogen indeholder en række afsnit, lige fra udvalgte arkitekturtegninger over croquis til rejseskitser og friluftsstudier. Den er på 272 sider.

Det er en bog, der også tager udgangspunkt i Arkitektskoles omlægning af tegningsfagene. For at styrke IT-undervisningen er det blevet nødvendigt at afskaffe den obligatoriske undervisning i frihåndstegning, akvarelmaling og skitseringsmetodik. Det diskuteres i bogen, om ikke den klassiske tegningsdisciplin stadig er en forudsætning for gode digitale illustrationer. Nogle enkle eksempler på gode digitale billeder er også vist i bogen.

 


Povl Stegmann: Forslag til koncert- og forsamlingshus i Vennelyst,
bly og akvarel, Aarhus. Eksempel på illustration fra bogen.

 


hjem