Andrew Wyeth på Nordisk Akvarel Museum
 

Peter Vilhelm Nielsen

Den 14. maj 2010 er der fernisering på en Andrew Wyeth udstilling på Nordisk Akvarel Museum. Det er en absolut sjældenhed at se Wyeths billeder i Europa. Tidligere har der kun været udstillinger i London, Paris og Bologna, så det må være et ”must” for akvarelmalere og for akvarel interesserede at besøge denne udstilling.

Udstillingens billeder er fra Maine, i miljøet omkring de to søskende Christina og Alvaro. De boede i deres barndomshjem på Hathorn Point ud til kysten. Christina var modellen i Andrew Wyeths gennembrudsbillede, Christinas World, der blev erhvervet af Museum of Modern Art i New York i 1948.

Andrew Wyeth mødte de to søskende allerede i 1939 og han malede regelmæssigt billeder fra deres omgivelser helt frem til efter deres død i 1968. Derfor er der tale om en udstilling, der både viser en sammenhængende historie og kunstnerens egen udvikling. Udstillingen viser i alt 65 akvareller og drybrush akvareller.

Study for “Wind from the sea” er en skitse af udsigten fra Olsons hus ud mod fjorden og havet som kan ses på udstillingen. Billedet handler især om at fange det flygtige i et øjebliks bevægelse og samtidig bevare det statiske i rummet. Skitsen dannede grundlag for temperabilledet Wind from the sea.

Andrew Wyeth sagde selv om billedet1: “… I walked up into the dry, attic room one day. It was a hot summer day in August, so hot that I vent over to that window, pushed it up abut six inches and as I stood there, looking out, all of a sudden this curtain that had been lying there stale for years, God knows how long, began slowly to rise, and the birds crocheted on it began to move. My hair about stood on end… ”

I et andet billede på udstillingen: Olson House in Fog mangler mange af vinduerne, og man fornemmer, at de er udeladte. Huset har fået en specielt lukket stemning. Alligevel antydes også en transparens. I det nederste højre vindue ser man igennem huset til et modstående vindue. Det er et greb, som Andrew Wyeth brugte i mange af sine billeder til at skabe rum.

Study for ”End of Olsons” er en anden udsigt fra Olsons hus. Denne akvarel viser en udsigt fra den modsatte side af huset imod øst. Billedet er en del af flere skitser, som alle danner grundlag for temperabilledet End of Olsons. Akvarellen viser tilløb til drybrush2 teknik, med de fine linjer i den tørre, og solbelyste tagkonstruktion af træspåner. Billedets titel har en dobbelt betydning, da det var et af de sidste motiver, som Andrew Wyeth arbejdede med på Hathorn Point.

Jeg har selv besøgt Olsons hus i Maine. Stedets stemning opleves naturligvis forskelligt fra den stemning, der er skabt i Wyeths verden. Man kan argumentere for, at man slet ikke bør se stederne, da det kan være en skuffelse at sammenligne. Men det er netop denne sammenligning, der er spændende, fordi den siger meget om Andrew Wyeths brug af motivet og meget om det billede, der skabes. Der er ofte tale om forenklinger og udeladelser, men det er udeladelser, som skaber en særegen stemning. Det er udeladelser der giver spor af personer, af hændelser og oplevelser.

Forenkling og omfordeling i billederne skaber kunstnerens eget rum, og vi ser Wyeths drøm om stedet. Billederne får en magisk vision. Man får et indblik i Wyeths transformationer af motivet, og man erkender, at billederne naturligvis ikke er ”naturalistiske” men egentlig meget abstrakte.


Fotos fra Olsons hus med motiverne for de tre billeder:
”Wind from the sea”, ”Olson house in fog” og ”End of Olsons”.

 

Der er skrevet mange bøger om Wyeths kunst, men de yder ham ikke retfærdighed. Man skal se denne udstilling, se hvor overraskende store akvarellerne er, og se hvor meget de rummer i forhold til reproduktionerne i for eksempel denne artikel. Billederne er alle venligst udlånt fra Marunuma Art Park Collection i Japan.

På grund af billedrettigheder er det desværre ikke muligt at vise de tre Andrew Wyeth akvareller som er omtalt i teksten. De kan ses på internettet, fx via http://www.artcyclopedia.com/artists/wyeth_andrew.html

 

Litteratur

1 Thomas Hoving, Two Worlds of Andrew Wyeth: Kuerners and Olsons, The Metropolitan Museum of Art, 1976.

2 Peter V. Nielsen, Drybrush – a watercolour technique explored by Andrew Wyeth, Akvarellen, nr. 4, 2004.

 


forside