AKVARELSELSKAB RUNDER 10 ÅR

ARTIKEL I PAVILLON-AVISEN, NR. 27, JAN-APR 1999

 

NORDISK AKVARELSELSKAB blev stiftet i 1989 og har således 10 års fødselsdag i år. Selv om det er en nordisk forening, blev den stiftet på et sommerkursus i Frankrig af undervisere og elever fra Gerlesborgsskolen. Akvarelselskabet er vokset støt og roligt siden 1989, og det har i dag omkring 1600 medlemmer. De fleste medlemmer kommer fra Sverige, men der arbejdes i dag meget på at få udbygget antallet af medlemmer fra de andre nordiske lande, så foreningen kan arbejde optimalt med sit formål, nemlig synliggørelse af nordisk akvarel af høj kunstnerisk kvalitet.

Selskabets forum er medlemsbladet AKVARELLEN. Dette blad udkommer fire gange årligt, og det præsenterer kunstnere og behandler emner om akvarelteknik, materialer og kurser. Desuden kan medlemmer udveksle synspunkter i bladet. Akvarelselskabet arrangerer med mellemrum specialkurser i akvarelteknik på Gerlesborgsskolen i skærgården nord for Gøteborg. Selskabet arrangerer desuden hvert år et eller flere FRIE AKADEMIER. Dette begreb dækker over en fællesrejse, hvor man maler og diskuterer akvarel under ledelse af en kyndig maler og rejseleder. I 1998 gik turen til Lofoten og til Toscana. Ud over disse arrangementer vil man også finde annoncer for diverse akvarelskoler og rejser i bladet.

 


Peter V. Nielsen. Postkort fra Gerlesborgsskolen. Akvarel

 

I 1996 blev der også arrangeret en ren studietur til London. Der besøgte man bl.a. verdens ældste akvarelselskab: THE ROYAL WATERCOLOUR SOCIETY, og man fik et indtryk af akvarellens stade i landet, hvor dette medium startede sin udvikling i syttenhundredtallet. Som et led i denne tur besøgte man naturligvis også Winsor og Newtons fabrikker for akvarelfarver.

Nordisk Akvarelselskab arrangerer hvert andet år en CENSURERET UDSTILLING i Norden. I 1998 fandt udstillingen sted på Waldemarsudde i Stockholm som et led i kulturby 98. Den næste censurerede udstilling er berammet til år 2001, og i øjeblikket forhandles der om det kommende værtsland. Det kan blive Danmark, og i så fald er der mulighed for at udstillingen placeres i Aalborg. Nordisk Akvarelselskab havde sidst en udstilling i Danmark i 1993, som kunne ses i Nikolaj Kirken i København.

Nordisk Akvarelselskab står også for TO PRISUDDELINGER, nemlig Winsor og Newtons pris samt Arne Isacssons pris. Priserne har til formål at opmuntre lovende akvarelmalere.

Som en sidste aktivitet skal det nævnes, at Nordisk Akvarelselskab har været igangsætter for det kommende NORDISK AKVARELMUSEUM. I øjeblikket er der indsamlet 45 mio. kroner til museet, og inden længe skal det første spadestik tages. Museet blev udbudt til en konkurrence blandt arkitekter, hvor de danske Niels Bruun og Henrik Corfitsen vandt projektet blandt 368 deltagere. Museet åbner år 2000, og det skal ligge på øen Tjørn, nord for Gøteborg. Det vil således ligge ideelt for en forlænget skærgårdsweekend for os i Nordjylland.

 


Bertil Böös. Det kommende nordiske akvarelmuseum i Skärhamn. Akvarel

 

                 


forside