50 AKVAREL MESTRE

- et særnummer af det franske kunsttidsskrift PRATIQUE DES ARTS, som udførligt omtaler 50 kendte europæiske akvarelkunstnere

 

           

         

                    Franske tekst oversat til dansk:

                   

 


forside